Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling

De natuur speelt een belangrijkere rol. De perioden van extreme droogte en neerslag wisselen elkaar snel af. Op basis van het veranderende klimaat wijzigen inzichten in het maatschappelijk denken en zijn nieuwe natuurontwikkeling projecten gericht op herstel of verbetering van natuurwaarden.

Voorbeelden van verbetering zijn oa meanderen van waterlopen, vernatting, aanpassen van taluds of het verwijderen van voedselrijke bovengrond. Evenals de aanleg van ecologische verbindingszones. Natuurlijk zijn deze sterk verweven met de uitvoering van grondwerk voor andere toepassingen. Maar het grondwerk ten behoeve van de natuurbouw vergt specifieke werkwijzen, die wij als geen ander herkennen en toepassen. Zorgvuldig omgaan met de bestaande flora en fauna, huidige- en toekomstige bodemstructuur en waterhuishouding zijn hierin vaste waarden.

Recent Posts