Waterberging Baronieweg

Project informatie

Het project betreft een realisatie van een waterberging om de wateroverlast in de bebouwde kom van Hedel te verminderen.

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Locatie

Hedel

Uitvoeringsperiode

2020 – 2021

Recent Posts