Schalkwijker Buitenwaard

Project informatie

De Schalkwijker Buitenwaard is een onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied kan veel opleveren voor de natuur als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Staatsbosbeheer wil de westelijke helft van de Buitenwaard anders in gaan richten. Dit gebied is ongeveer 67 hectare groot.

Door een deel van de kleilaag af te graven realiseren we een geul in het gebied. De geul krijgt flauwe oevers. Deze oevers vormen een goede basis voor de ontwikkeling van (rivier)natuur. De dijkzone en enkele hogere delen blijven kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere delen van het gebied natter en moerassiger worden.

Opdrachtgever

Delgromij BV

Locatie

Lekdijk Schalwijk

Uitvoeringsperiode

start 2023 - lopend

Recent Posts