Ontkluizing Kabroekse Beek

Project informatie

Werkzaamheden: ontkluizen duiker en vervangen door een open constructie.
Aanleiding voor dit project is de toenemende wateroverlast bij de Kabroeksebeek in Horst. De Kabroeksebeek kruist de Venrayseweg en is gelegen nabij het centrum van Horst en is over een lengte van circa 125 meter overkluisd. Bij intensieve neerslag is de afvoercapaciteit bij de duiker te klein en wordt het water over een grote lengte gestuwd. Hierdoor ontstaat bovenstrooms van de overkluizing veel wateroverlast. Het waterschap wil dit probleem oplossen door de duiker in de Kabroeksebeek te ontkluizen en te vervangen voor een open constructie die de opstuwing van water voorkomt.

Opdrachtgever

Waterschap Peel en Maasvallei

Locatie

Horst

Uitvoeringsperiode

2016 - 2017

Recent Posts