Onderhoud watergangen rayon Raam

Project informatie

Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aanvoer en afvoer van water. Dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval. Daarom maaien we de oevers van sloten en beken.

Waar en wanneer we maaien
De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van half augustus tot medio november.

Zorgplicht voor de natuur
Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur. Volgens de Wet Natuurbescherming hebben we een zorgplicht voor planten en dieren. We maaien volgens werkprotocollen die door het bestuur van het waterschap zijn vastgesteld. De werkprotocollen zijn een uitwerking van de gedragscode Flora & Fauna 2019 van de Unie van Waterschappen. Daarmee voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht en proberen we met het onderhoud een bijdrage te leveren aan de waterdoelen op het gebied van gezond en natuurlijk water.

Opdrachtgever

Waterschap Aa en Maas

Locatie

gelegen in de gemeente Cuijk, Grave, Mill en St.Hubert.

Uitvoeringsperiode

2023 – 2025

Recent Posts