Inrichting stroomgebied Peelloop

Project informatie

Het landbouwgebied aan de rand van de Limburgse Peel kent problemen met water. Zowel watertekorten als wateroverlast treden hier vaak op. Ook ligt de waterkwaliteit van dit belangrijke stelsel van natuurbeken beneden peil. In samenwerking met Waterschap Limburg, nemen we diverse maatregelen om deze problemen te verbeteren en deels op te lossen. Met dit project wordt een grote stap gezet in het oplossen van de problemen door de aanleg van een waterberging van 40.000 m3. Daarnaast wordt de ecologische waterkwaliteit in een landbouw- en natuurgebied van meer dan 1500 hectare aanzienlijk verbeterd. Hiervan zullen de komende decennia alle gebruikers van het gebied, zowel mens als dier, profiteren. Bij piekafvoeren hebben veel landbouwpercelen in en rondom Evertoord last van zogenaamde inundatie (het onder water lopen van een laaggelegen gebied). Daarom wordt het afvoer-regime  van de Peelloop verbeterd, zodat het water, als nodig, sneller weg kan.  Omdat er ook problemen zijn rondom droogte, willen we vooral ook zoveel mogelijk water in dit gebied houden. Daarom maken we stroomafwaarts een buffer waar het water versneld in kan stromen bij hevige buien. Hier kan het dan rustig infiltreren, waardoor het water grotendeels in het gebied blijft.

Verder stroomafwaarts richten we een aftakking van de Peelloop (waterloop de Peel en Driefkuilen) opnieuw in. De gekanaliseerde beek geven we weer een natuurlijk profiel. Hierdoor kan de beek veel meer water bergen en wordt het water op natuurlijke wijze gefilterd. Deze maatregelen hebben een positief effect op de waterhuishouding in Kronenberg en voor de natte natuurparel Heesbeemd. In de heringerichte Driefkuilen wordt een filter ingericht bestaande uit houtsnippers.

Opdrachtgever

Gemeente Horst aan de Maas

Locatie

Kronenberg

Uitvoeringsperiode

2022 - 2023

Recent Posts