EVZ Koningsvliet en vispassages

Project informatie

Het project betreft de realisatie van ca. 2,5 kilometer ecologische verbindingszone bij de Koningsvliet tussen de natte natuurparels ‘Sompen en Zooislagen’ en ‘Hooibroeken’. Naast EVZ is de Koningsvliet ook aangemerkt als KRW-waterlichaam met als watertype moeraszone. Tevens worden er een aantal stuwen vispasseerbaar gemaakt middels de aanleg van een zogenaamde de Wit vispassage.

Opdrachtgever

Waterschap Aa en Maas

Locatie

Haarsteeg

Uitvoeringsperiode

2019 - 2020

Recent Posts