EVZ Bergharen -Wijchen

Project informatie

Op deze locaties wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd van ca. 16 meter breed. Het talud van de watergang zal worden verflauwd en de oever wordt aflopend tot ca. een halve meter onder het waterpeil afgegraven.

Opdrachtgever

Waterschap Rivierenland

Locatie

Bergharen en Wijchen

Uitvoeringsperiode

2020
bergharenNaamloos-1
1. 2d8be479-5218-422f-bc9e-cde2d6203052
3. 9cd5254e-ab1f-4b2f-9fa4-cae4b0f52c20

Recent Posts