Doornwaard Nederhemert

Project informatie

In de Doornwaard liggen graslanden met uitgesproken reliëf (kronkelwaard). Deze zijn ontstaan onder invloed van rivierdynamiek. Het landschap is nog goed intact met de hoge, zandige stroomrug en het restant van een strang. Het waterpeil in de oude rivierstrang beweegt mee met het waterpeil van de Afgedamde Maas. Deze strang wordt gevoed door kalkrijk kwelwater en regenwater. Door aanpassingen in het gebied – en beheer – kunnen glanshaverhooiland en stroomdalgrasland verder ontwikkelen richting soortenrijke vegetaties.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Locatie

gemeente Zaltbommel op het eiland van Nederhemert

Uitvoeringsperiode

2023-2024

Recent Posts